Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 6, No 2 (2018) Info-SUSURGALUR-Edutainment, Issue of September 2018 Abstract   PDF
Editor Journal SUSURGALUR
 
Vol 9, No 1 (2021) Info-SUSURGALUR-tainment, Edition of March 2021 Abstract   PDF
Editor Journal SUSURGALUR
 
Vol 6, No 1 (2018) Info-SUSURGALUR-taintment, Issue of March 2018 Abstract   PDF
Editor Journal SUSURGALUR
 
Vol 3, No 1 (2015) Instructional Leadership, Work Motivation, and Work Performance of History Teachers in Sabah, Malaysia Abstract   PDF
Dayang Norizah A.G. Kiflee @ Dzulkifli, Roslee Talip
 
Vol 3, No 1 (2015) Integrated Intelligence Practice to Motivate Low Achievement Students in the History Subject Abstract   PDF
Abdul Razaq Ahmad, Fadzilah Sulaiman
 
Vol 4, No 1 (2016) International and National Perspectives on the Corporate Social Responsibility: A Harbinger of Quality Change Abstract   PDF
Towseef Ahmad
 
Vol 2, No 2 (2014) Kebijaksanaan Kesultanan Sulu dalam Mengurustadbir Sumber Ekonomi di Pantai Timur Borneo Utara, 1704 – 1878 Abstract   PDF
Ismail Ali
 
Vol 8, No 2 (2020) Kedudukan dan Peranan Politik Harmoko pada Masa Orde Baru, 1983-1999: Dari Menteri Penerangan hingga Ketua Parlemen di Indonesia Abstract   PDF
Gina Siti Rahmah, Andi Suwirta, Moch Eryk Kamsori
 
Vol 8, No 2 (2020) Kepentingan Sokongan Sosial dalam Mengukuhkan Kawalan Sosial terhadap Bekas Pengguna Dadah: Satu Kajian Sorotan Literatur Abstract   PDF
Zulhilmi bin Haji Jaidin
 
Vol 2, No 1 (2014) Kesejarahan Ajaran Sifat 20 di Alam Melayu Abstract   PDF
Masakaree Ardae @ Nik Muhammad Syukri Nik Wan
 
Vol 9, No 1 (2021) Kesultanan Aceh Era Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam, 1607-1636: Penelitian terhadap Undang-Undang Islam Abstract   PDF
Haji Awg Asbol Haji Mail, Farahaina Anchong
 
Vol 8, No 1 (2020) Kesultanan Brunei dan Aceh Tradisional, Abad ke-14 hingga 19 Masihi: Satu Perbandingan Konsep Daulat dan Derhaka pada Era Pengaruh Islam Abstract   PDF
Farahaina binti Anchong, Haji Awang Asbol bin Haji Mail
 
Vol 9, No 1 (2021) Kronologi Perjuangan Kemerdekaan di Indonesia dan Malaysia: Menurut Buku Teks Sejarah SMA Kelas 11 dan Sekolah Menengah Tingkatan 4 Abstract   PDF
Norazam Hashimudin, Andi Suwirta, Mohd Mahzan Awang
 
Vol 2, No 1 (2014) Learning from the Past: A Contentious Issue? Abstract   PDF
Qasim Ahmad
 
Vol 3, No 2 (2015) Mengenai Sutan Akbar pada Masa Revolusi Indonesia di Ciwaru, Kuningan, Jawa Barat, Tahun 1947 – 1948 Abstract   PDF
Rinaldo Adi Pratama, Moch Eryk Kamsori
 
Vol 2, No 1 (2014) Mengenal Lebih Dekat Triad dan Serikat Rahasia Tiongkok Abstract   PDF
Tuty Enoch Muas
 
Vol 1, No 2 (2013) Menghidupkan Semula Semangat Nusantara Melalui Pengajian Sejarah Maritim di Alam Melayu Abstract   PDF
Ismail Ali
 
Vol 1, No 2 (2013) Menghilangnya Tradisi Bersyair pada Masyarakat Keturunan Arab di Pesisir Utara Pulau Jawa Abstract   PDF
Zeffry Alkatiri
 
Vol 1, No 1 (2013): Mentalitas Pemuda pada Masa Pergerakan dan Masa Reformasi di Indonesia: Dari Berani Berpengetahuan hingga Takut Berpengetahuan Abstract   PDF
Daya Negri Wijaya
 
Vol 4, No 1 (2016) Meriam Sultan Setebuk: Simbol Keagungan Sejarah Maritim Orang Iranun di Tempasuk, Sabah Abstract   PDF
Ismail Ali, Jamaludin Moksan
 
Vol 1, No 1 (2013): Nilai-nilai Moral dalam Karya Sastra Melayu Klasik Islam: Kajian terhadap Hikayat Raja Khaibar, Hikayat Saif Zulyazan, serta Hikayat Mariam Zanariah dan Nurdin Masri Abstract   PDF
H.E. Kosasih
 
Vol 3, No 2 (2015) Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Ilmu Sejarah Abstract   PDF
Mi’raj Dodi Kurniawan, Andi Suwirta
 
Vol 6, No 2 (2018) Pandangan Rosihan Anwar dan Mochtar Lubis dalam Menanggapi Perkembangan Politik di Indonesia, 1950-1965 Abstract   PDF
Desi Rusmiati, Andi Suwirta, Moch Eryk Kamsori
 
Vol 3, No 1 (2015) Pemilihan Umum, Media Massa, dan Wanita: Pandangan Majalah TEMPO dan GATRA terhadap Megawati Soekarnoputri sebagai Calon Presiden di Indonesia pada Tahun 1999 dan 2004 Abstract   PDF
Agustina Agustina, Andi Suwirta, Moch Eryk Kamsori
 
Vol 8, No 2 (2020) Pendidikan dan Dasar-dasar Pendidikan Negara Brunei Darussalam, 1914-1962: Satu Kajian Transformasi Abstract   PDF
Haji Awang Asbol bin Haji Mail
 
51 - 75 of 109 Items << < 1 2 3 4 5 > >>