Author Details

Anchong, Farahaina binti, Pelajar Pascasiswazah pada Program Pengajian Sejarah dan Antarabangsa, Fakulti Sastera dan Sains Sosial UBD (Universiti Brunei Darussalam), Jalan Tungku Link, Gadong BE1410, Negara Brunei Darussalam., Brunei Darussalam

  • Vol 8, No 1 (2020) - Articles
    Kesultanan Brunei dan Aceh Tradisional, Abad ke-14 hingga 19 Masihi: Satu Perbandingan Konsep Daulat dan Derhaka pada Era Pengaruh Islam
    Abstract  PDF