Author Details

Deuraseh, Nurdeng, Profesor Madya di Fakulti Shariah dan Undang-Undang UNISSA (Universiti Sultan Sharif Ali), Gadong BE1310, Negara Brunei Darussalam., Brunei Darussalam

  • Vol 4, No 2 (2018) - Articles
    Keberkesanan Rawatan dan Pemulihan Dadah dari Perspektif Residen di Rumah PENGASIH, Bukit Tunku, Kuala Lumpur, Malaysia
    Abstract  PDF