SOSIOHUMANIKA

SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan (Journal of Humanities and Social Sciences Education). This journal, with ISSN 1979-0112 (print) and ISSN 2622-6855 (online), was firstly published on May 20, 2008, in the context to commemorate the National Awakening Day in Indonesia. The SOSIOHUMANIKA journal has been organized and published by Minda Masagi Press, a publishing house owned by ASPENSI (the Association of Indonesian Scholars of History Education) in Bandung, West Java, Indonesia.

The SOSIOHUMANIKA journal is published every May and November. This journal is dedicated not only for Indonesian scholars who concern about the Humanities and Social Sciences Educational studies, but also welcome to the scholars of Southeast Asian countries and around the world who care and share related to the Social Sciences, Humanities, and Educational studies in general. 

The SOSIOHUMANIKA journal is devoted, but not limited to, Social Sciences education, Humanities education, and any new development and advancement in the field of Humanities and Social Sciences education. The scope of our journal includes: (1) Language and literature education; (2) Social sciences education; (3) Sports and health education; (4) Economy and business education; (5) Science, Technology and Society in education; (6) Political and Social Engineering in education; and (7) Visual arts, dance, music, and design education.

For Indonesian scholars, it is important to note here that the SOSIOHUMANIKA journal has been accredited by Ditjendikti Kemdikbud RI (Directorate-General of Higher Education, Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia) for period 2013 to 2018. The articles published in SOSIOHUMANIKA journal are able to be written in English as well as in Indonesian and Malay languages. 

Since early 2018, the website of SOSIOHUMANIKA journal has migrated to webside based on OJS (Open Journal System) program at: www.journals.mindamas.com/index.php/sosiohumanika. However, the conventional e-mails address for sending the articles is still able to: sosiohumanika@gmail.com and mindamas.journals@gmail.com


SAMBUTAN untuk
SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan, 
Volume 11(2), November 2018.

Prof. Dr. Ismail Ali
Ketua Umum ASPENSI di Bandung, Penggal 2018-2023; dan Profesor Penuh Sejarah Maritim pada Jabatan Sejarah UMS di Kota Kinabalu, Malaysia.

Saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada Pengerusi Minda Masagi Press milik daripada pertubuhan ASPENSI (Asosiasi Sarjana Pendidikan Sejarah Indonesia) di Bandung, di atas kejayaan dalam mentadbir dan menganjur jurnal SOSIOHUMANIKA selama masa 10 tahun, iaitu mulakan isu Mei 2008 sehingga isu November 2018. Ini adalah satu kerjaya yang bukan senang, justeru ianya perlu kerja berpasukan dan bertungkus-lumus, supaya jurnal akademik ini boleh terbit secara berterusan hingga bila-bila masa. Mentadbir dan menganjur sesebuah jurnal, sememangnya, tak setakat diperlukan keazaman dan kerja kuat, tetapi juga perlu sikap yang rajin, tekun, teliti, dan akhir sekali kena ada minat yang menyeronokan.

Saya persendirian, sememangnya, ada hubung-kait secara emosional dan wujud pula kenangan bersejarah dengan penerbitan jurnal SOSIOHUMANIKA ini. Seperti sedia maklum bahawa jurnal SOSIOHUMANIKA, pada awal mulakan terbit, ianya dianjur dan kongsi bersama antara jabatan FPIPS UPI (Fakulti Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universiti Pendidikan Indonesia) di Bandung dengan SSS UMS (Sekolah Sains Sosial, Universiti Malaysia Sabah) di Kota Kinabalu. Hampir dengan bulan Mei 2008, rombongan kami, iaitu Yang Berhormat NC (Naib Canselor), saya, dan rakan-rakan Pensyarah daripada UMS datang terus ke Kampus UPI di Bandung untuk membuat “surat persepahaman” bersabit penerbitan jurnal SOSIOHUMANIKA. Itulah kali pertama saya melawat Bandung, satu bandar yang cantik dan berhawa sejuk, sesuai dan selesa untuk kerja-kerja kuat dalam bidang akademik, termasuk mentadbir dan menganjur jurnal SOSIOHUMANIKA. Alhamdulillah, jurnal berkenaan pula sehingga sekarang masih wujud dan berterusan terbit. Saya tompang bangga.

Jurnal SOSIOHUMANIKA adalah satu media untuk berkongsi idea dan pengalaman dalam bidang penyelidikan mengenai Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan. Selama 10 tahun, jurnal SOSIOHUMANIKA sudah pun merekodkan dan menghimpun artikel-artikel yang datang daripada para Pensyarah, Penyelidik, Cikgu, dan Ahli Akademik lainnya, tak setakat daripada Indonesia dan Malaysia, tetapi juga dari negara-negara jiran lainnya di rantau Asia Tenggara, bahkan daripada serata Dunia. Membagi laluan kepada para penulis untuk menghantar artikel, sama ada dalam BI (Bahasa Inggeris) mahupun dalam BM (Bahasa Melayu) dan BINA (Bahasa Indonesia), adalah satu dasar yang sesuai daripada Sidang Pengarang Jurnal SOSIOHUMANIKA, dan ianya selari dengan isu-isu kontemporari dan cabaran semasa. Justeru itu, kita boleh banyak belajar dan menambah wawasan bersabit dengan perkembangan disiplin ilmu Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan.

Artikel-artikel yang terbit dalam jurnal SOSIOHUMANIKA, edisi November 2018, sekarang ini pula kekal wujud manafaatnya dan menyeronokan. Artikel yang bertajuk “Refleksi Sejarah tentang Model Pendidikan Karakter Bangsa di Indonesia”, contohnya, adalah satu anjakan minda dan wawasan mengenai kepentingan pendidikan karakter kebangsaan di Indonesia, ekoran wujud krisis identiti warga negara dan hala-tuju daripada negara-bangsa Indonesia. Begitu pun dengan artikel kedua, yang bertajuk “Model Studi Outdoor pada Proses Pembelajaran Kerusakan Lingkungan di Cekungan Bandung”, ianya boleh dijadikan tanda-aras bagi kepentingan pengajaran Pendidikan Geografi di bilik darjah dengan pembangunan mampan dan persekiatan yang semulajadi.

Artikel yang ketiga, bertajuk “Rekayasa Sosial Model Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Kearifan Lokal dan Civic Virtue di Perguruan Tinggi”, mengambil berat pendidikan karakter yang berasaskan kepada nilai-nilai murni daripada kearifan tempatan dan pendidikan sivik yang baik. Artikel keempat pula, yang bertajuk “Leadership Challenges of the 21st Century: Professional Attitude and Critical Thinking Skills”, menghurai dan mengenal-pasti cabaran-cabaran di alaf baru bagi seorang pemimpin dengan sikap yang profesional dan keupayaan berpikir kritikal. Manakala artikel kelima, yang bertajuk “Penguatan Pembelajaran IPS Berdasarkan Kurikulum 2013”, adalah satu usaha untuk memperkasa mata pelajaran Pengajian Sosial berpaksikan kepada Kurikulum 2013 yang telah dikemas-kini di Indonesia.    

Walaupun semua artikel dalam jurnal SOSIOHUMANIKA, untuk edisi November 2018, kali ini ditulis oleh para Pensyarah daripada Indonesia, tetapi hakikatnya adalah satu pemerihalan yang perlu secara berterusan diselidik dan dibincang, termasuk elok bila dilakukan tanda-aras, oleh ahli-ahli akademik di rantau Asia Tenggara dan serata Dunia. Manusia moden yang hidup di alam kesejagatan sekarang ini, jelas kekal memerlukan kongsi idea dan pengalaman bersabit isu-isu kritikal yang bercorak “glokal”, iaitu kesejagatan dan tempatan sekaligus. Mana-mana yang menjadi isu tempatan kritikal dalam satu negara, ianya boleh dikenal-pasti memandangkan bakal ada kesan pula kepada daerah atau wilayah di negara jiran lainnya. Lantaran itu, elok dan selari pula cogankata daripada ASEAN (Association of South East Asian Nations) sebagai satu komuniti tunggal di rantau Asia Tenggara untuk kekal “caring and sharing”.

Akhir sekali, jurnal SOSIOHUMANIKA jelas ada keazaman dan mahukan menjadi media akademik untuk “sharing and caring”, tak setakat untuk ahli-ahli akademik di rantau Asia Tenggara, tetapi juga daripada serata Dunia. Oleh itu, sila hantar dapatan pemikiran dan penyelidikan bersabit isu-isu dalam Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan untuk diterbit dan diwar-warkan kepada ahli-ahli akademik di rantau Asia Tenggara dan serata Dunia. Semoga banyak faedah dan manafaatnya.  

Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia: 30hb November 2018.

Cover Jurnal SOSIOHUMANIKA, Edisi November 2018:

Jointly Organized and Published by:   

 

Minda Masagi Press owned by ASPENSI (Association of Indonesian Scholars of History Education) in Bandung, West Java, Indonesia.    

The website of KEMENRISTEKDIKTI RI (Ministry of Research, Technology, and Higher Education of the Republic of Indonesia) in Jakarta related to the scholarly journals is also available online at: http://simlitabmas.ristekdikti.go.id 


Vol 11, No 2 (2018)

Table of Contents

Articles

Yudi Hartono, Samsi Haryanto, Asrowi Asrowi
Abstract views: 78       PDF downloads: 39
PDF
135-146
Dede Sugandi
Abstract views: 114       PDF downloads: 57
PDF
147-158
Nurul Zuriah, Hari Sunaryo
Abstract views: 116       PDF downloads: 58
PDF
159-174
Sri Hapsari
Abstract views: 82       PDF downloads: 41
PDF
175-186
Lelly Qodariah, Desvian Bandarsyah
Abstract views: 58       PDF downloads: 29
PDF
187-196
Editor Journal SOSIOHUMANIKA
Abstract views: 6       PDF downloads: 3
PDF
197-210
Editor Journal SOSIOHUMANIKA
Abstract views: 6       PDF downloads: 3
PDF
i-ii
Editor Journal SOSIOHUMANIKA
Abstract views: 10       PDF downloads: 5
PDF
iii-iv